Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerde sıklıkla verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi de Yönetim Danışmanlığı ve zaman zaman da bazı şirketlerimizce talep edilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği.

Şirketlerimizde koçluk çalışmamıza başlamadan hemen önce, detaylı bir ihtiyaç analizi çalışması yapıyoruz. Şirket yönetimi ile SWOT, PESTEL ve CANVAS Analizlerini birlikte yapıyor ve şirketin öncelikle Organizasyonel Yönetimine ve sonrasında da Organizasyonel Gelişimine yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Dönüşüm aşamasında da daha çalışılabilir bir şirket iklimine geçişe yönelik “Şirket Kültürü Oluşturma” çalışmalarımıza hız veriyoruz.

Bu sırada tüm bu çalışmalarımıza zemin hazırlayacak Şirket Organizasyon Şeması’na son halini veriyoruz. Sonrasında da sırada şirketteki tüm pozisyonları çıkararak görev tanımlarının belirlenmesi ve ardından hayata geçirilmesi ile şirket içi iş akışlarının ortaya konularak uygulanmaya alınması aşamaları var. Ve son olarak da, şirketteki tüm süreçlerin iyileştirilmesi ile ilerleyen ve denetim biriminin kurularak başarıyla işletilmesi ile finalize ettiğimiz “mezuniyet” aşamasına geçiyoruz.