Başarı Hikayelerimiz

Başarı Hikayelerimiz


Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmamız boyunca şirketimizdeki personel devir hızını önemli ölçüde azalttık ve tüm çalışanlarımıza uyguladığımız çıkış görüşmeleri ile de mevcut çalışma arkadaşlarımız için neleri daha iyi yapabiliriz diye sürekli geri ve ileri beslemelerde bulunduk. Şu an çalışan memnuniyetimiz oldukça yüksek ve insan kaynaklarındaki bu ortak çalışmamızla ile şirket iklimimizi değiştirdik.

Hakan Ö.

Bir türlü iş yoğunluğundan fırsat bularak ürünlerimizin sadeleştirilmesi konusunda detay bir çalışma yapamamıştık. Çalışmamızı çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık ve aslında üretimimizde gerçekleşen yalınlaşma ile artık daha karlı, daha seri üretebildiğimiz ve daha ihracata dönük bir üretim yapısına evrildik.

Bülent H.

Stoğumuzu yönetme konusunda ciddi problemler yaşıyor ve stok devir hızımızı bir türlü yukarı seviyelere çekemiyorduk… Şirketimiz genelinde başlattığımız optimizasyon çalışması sonucunda artık stoğumuzu en efektif şekilde yönetiyor ve eskiden maruz kaldığımız stok maliyetlerine katlanmıyoruz.

Sema E.

Aile şirketi olmamızdan kaynaklanan bir takım problemleri hayata geçirdiğimiz aile anayasası ile geride bıraktık… Bizden sonraki nesile şirketimizi gönül rahatlığı ile bırakabilir seviyeye geldik.

Fuat D.

Müşteri yapısını bir türlü segmente edemiyorduk… Tüm müşterilerimizi A, B, C ve D şeklinde gruplara ayırdık ve müşterilerimizi artık bu yeni segmentlerine göre değerleyip müşteri yapımıza uygun olup-olmadıklarını ölçebiliyoruz.

Özge K.

Şirketimizde işler 2018 yılsonuna kadar oldukça yolunda gidiyordu… Ancak 2019 yılı başında nakit darboğazı yaşadık. Oluşturduğumuz ve günlük olarak takip ettiğimiz nakit akım tablomuz ile artık şirket damarlarında dolaşan kan miktarını(nakit) anlık izleyebiliyoruz.

Gizem G.

Firmamızın en temel sorunu ölçümleyememekti… Üç mühendis kardeş olarak şirketimizi yönetiyor ancak bir türlü şirket verimimizi, personel başarısını/başarısızlığını ve diğer bir çok şeyi ölçümleyemiyorduk… Ve oluşturduğumuz performans yönetim altyapımız ile çalışanlarımızın başarıları ölçebiliyor ve buna bağlı olarak da maaş artışlarını adil bir şekilde yapabiliyoruz.

Selçuk G.

Yaklaşık (35) yıllık bir geçmişimiz olmasına karşın, bütçeleme konusunda bir türlü yol alamamıştık… 2017 yılı başından itibaren artık bütçe yapıyor ve bir sonraki yılın bütçe öngörüsünü hayata geçirecek aksiyonları tüm yönetim ekibimizle birlikte karar vererek uyguluyoruz.

Nihat A.

Şirketimizde önceden işe alım yöntemi olarak eş-dost-akraba referansı ya da hemşehrilik gibi ilkel yöntemler ile ilerliyorduk… Artık toplu tanışma ile başlayan ve sonrasında da profesyonel bir şekilde adım adım ilerleyen işe alım metodu ile en doğru kişileri işe aldığımızı görüyorum.

Atilla E.

Üretim sırasında maruz kaldığımız fire ve atıklar karlılığımızı etkiler hale gelmişti ve hatta bazı işlerimizde zarar eder olmuştuk… Şirket içerisinde üretime yönelik yaptığımız birkaç ufak iyileştirme neticesinde fire-atık oranımızı yüzdeli seviyelerden bindeli seviyelere başarıyla taşıdık.

Fatma B.

Önceden odamdan aşağı baktığımda üretimdeki arkadaşlarımın atalet içerisinde çalıştıkları hissine kapılır ve bunu ölçümleyememiş bir şeklide masama geri oturur ve üzüntü içinde çalışmama devam ederdim. Artık üretim tesisimdeki kapasite kullanımımı ölçümleyebiliyor ve ilk başlarda % 55 olan kapasite kullanım oranımızı dört ay içerisinde % 75’e çıkarmış olmanın verdiği mutlulukla çalışıyorum.

Adil D.

Satınalma konusunda bazı sıkıntılarımızın olduğunu biliyorduk ancak bir türlü adını koyup eyleme geçemiyorduk… Satınalma konusunda daha profesyonel yöntemlerle çalışıyor ve “satın alırken kazanan” bir yapıya dönüşerek maliyetlerimizde ciddi azalmalar sağlıyoruz..

Jale B.