Performans Yönetimi

Özellikle KOBİ’lerimizde temel sorun “ölçümleme” olarak karşımıza çıkmakta ve bu ölçüm problemi aynı zamanda performans yönetiminde de kendini göstermektedir. Çalışanların terfisinden başlayan ve çalışanlara yapılacak ücret artışına kadar devam eden bu süreçte, firmalardaki adalet duygusunun özünü oluşturan performans konusunda daha hakkaniyetli olunması ve özellikle Performans Yönetim Sistemi altyapısının tesisi oldukça özel önem arz etmektedir.