Çalışan Bağlılığı

İnsan Kaynakları birimlerinin temel işlevinin, doğru metotlarla işe alımlar yapmak, tüm çalışma arkadaşlarını şirket içerisinde tutundurmaya çalışmak ve sonrasında da daha huzurlu bir çalışma ikliminin önünü açmak olduğuna inanıyoruz. Dünya ölçeğinde yapılan araştırmalara göre, çalışma arkadaşlarımızın sadece % 15’i işine sıkı sıkıya bağlı. İşine bağlı olmayanlar yani fiziksel olarak işte olup zihinleri iş dışında olan çalışma arkadaşlarımızın oranı ise % 67. İşine hiç bağlılık hissetmeyen ve ötesinde diğer çalışma arkadaşlarının da verimlerini düşüren grup ise % 18 oranında. Onlara koçvari liderlik ederek, ödül sistemi getirerek, gündemli ve verimli toplantılar organize ederek, şirket içi alınan kararlara katılımlarını özendirerek, işe girişlerde hoşgeldin paketleri vererek ve adil bir prim sistemi altyapısı oluşturarak onları şirketimizde tutabilir ve ötesinde istenen verimi alabiliriz.