Bütçeleme

Ülkemizde gün geçtikçe daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan ve özellikle önümüzdeki dönemleri öngörmek isteyen iş insanları için, bütçeler olmazsa olmaz finansal araçlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bütçeleme konusunda kendisini geliştiren firmalar, kendi performans ölçümlemelerini daha sıkı bir şeklide gerçekleştirmekte ve hatta şirketteki tüm birimlerin bütçelerini de hayata geçirerek tüm şirketin denk bütçe ile çalışmasının önünü açmaktadırlar.