Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP

Şirketlerin büyüme süreçlerinin yönetilmesi giderek zorlaşıyor. Dijitalleşmenin günümüzdeki en önemli şirket uygulamasına ERP, yani Kurumsal Kaynak Planlaması diyoruz. ERP ile şirketlerin daha planlı ve programlı yönetilmesinin önü açılıyor, verim artırıyor, tüm çalışmalar ölçülebilir hale geliyor. Ayrıca maliyetler azalıyor, karar alma süreçleri hızlanıyor. ERP sürecinin başarısında en önemli etken, şirket üst yönetiminin bu konudaki inancı ve kararlılığı. ERP konusunda tüm çalışanların bu dönüşümün sağlayacağı faydalar konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor.