Takım Çalışması Eğitimi

Eğitimin Amacı: İnsanlık tarihi boyunca toplum içinde yaşayan bireyler, işlerinden daha çok verim elde edebilmek için ekip halinde çalışmışlardır. Ekip çalışması, yapılan işin sonucunda elde edilecek kazancı maksimum kılarken aynı zamanda o işin yapım sürecini de kısaltır. Ekip Çalışması Eğitimi ile bireylere ekip olma ruhunu aşılamayı ve bireylerin güçlerini birleştirip ortak bir güç oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle: Tüm Yönetici ve şirket çalışanları bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Ekip içi görevlerde sorumluluk kazanmak
 • Ekip halinde karar verme
 • Takım ruhunun kazandırılması
 • Ekip içi iletişimin iyileştirilmesi
 • Bireylerin bulundukları ekibe ait olma duygusu
 • Bireysel övgüvenin takım ruhuna etkisi
 • Ekip çalışması ile verimi arttırmak
 • Ekip çalışması ile zamanı kısaltmak
 • Görev paylaşımı
 • Anlaşmazlıkları en aza indirgemek
 • Ekip olmanın faydaları
 • Hangi durumlarda ekip kurulmalı
 • Ekip organizasyonu
 • Eki üyelerinden en çok verim alabilmek
 • Yapılan işi ve ait olunan ekibi sahiplenmek
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Hedeflere ulaşmada ekip çalışmasının yeri
 • Hoşgörülü ve anlayışlı olma bilinci kazandırmak
 • Bulunduğumuz ekibin diğer üyeleri ile birlik olabilmek
 • Ayrı güçlerin birleşiminden hedefe yönelik tek bir güç elde etmek