Satış Prim Sistemi

Satışı, şirketlerin can suyu gibi görmek ve satış akışının sürekli olmasını sağlamak, şirketleri büyütüyor ve geleceğe ilişkin daha güvenli planlamalar yapılmasının önünü açıyor. Satışlardaki sürekli artış, tüm şirket çalışanlarının ve ötesinde tüm paydaşların yüzünü güldürüyor ve herkese kazandırıyor. Ayrıca şirket içi motivasyonu da en üst seviyelere taşıyor. Şirketlerde satışların artması için kurduğumuz ekip, elbette satış yapmaktan beslenen ve diğer taraftan da kritik başarı göstergeleri zaten sadece satış olan çalışanlardan oluşuyor. Bu takımın tüm üyelerinin sergileyeceği satış performansı da toplamda şirketin satış başarısının önemli bir kısmını oluşturuyor. Satış ekibi eğer adil ve motive edici bir satış prim sistemiyle desteklenirse, şirket ciro rakamlarının seyri de yukarı yönlü oluyor.