Liderlik Eğitimi

Eğitimin Amacı: Yöneticilik eğitimi ve liderlik eğitimi ile yöneticilere, yönetici adaylarına ve şirket sahiplerine temel yönetim kavramları hakkında bilgiler vererek yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamak

Hedef Kitle: Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilik ve liderlik konularında kendisini geliştirmek isteyenler katılabilir.

Eğitimin İçeriği :

 • Güncel yönetim kavramları
 • Organizasyonlardaki örgütlenme – Yönetim yapısı
 • Kurum kültürü ve aidiyet
 • Yönetim faaliyetlerinin temel özellikleri
 • Yöneticilik ve liderlik
 • Yönetici, Lider ve Patron arasındaki temel farklılıklar
 • Liderlik kavramı
 • Lider Yöneticinin Özellikleri
 • Yöneticinin ve liderin sahip olması gereken özellikler
 • İletişim : Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi
 • Yönetici ve motivasyon
 • Görev Verme, Görev Alma, Delege Etme ve Delegasyon
 • Çatışma yönetimi
 • Yönetici ve çalışanlar arası çatışma yönetimi
 • Çalışanlar arası çatışma yönetimi
 • Yöneticiler arası çatışma yönetimi
 • Pareto analizi – 80/20 kuralı
 • Stratejik yönetim
 • Hedeflerle yönetim
 • Performans yönetimi
 • Yönetici ve karar verme
 • Takım kurma ve yönetme
 • Takım ve Ekip çalışması, Ekiplerin uyumlu çalışma denklemi
 • Zaman Yönetimi : Yöneticinin zamanı yönetmesi
 • Toplantı Yönetimi : Yöneticinin toplantıları yönetme
 • Raporlama ve takip
 • Çözüm ve Sonuç Odaklılık
 • Kapanış