Üretim Kontrolü

Üretim Kontrolü

Üretim prosesi, hammadde ya da ürünün depoya giriş aşamasından başlayan ve nihai ürünün sevkiyatına kadar geçirdiği tüm aşamaları ifade etmektedir. Üretim sürecini artık değer yaratma şeklinde de düşünebiliriz. Üretim sürecinde istasyon olarak tabir edebileceğimiz tüm üretim birimlerinin, ürüne yarattıkları değeri sürekli, kesintisiz ve kusursuz bir şekilde ortaya koymaları toplam üretim kalitesini ve şirket kalite düzeyini etkilemektedir. Bu yüzden bu sürecin sürekli olarak kontrolü, şirket için hayati öneme sahiptir.

Üretim ve satışlar arasındaki ilişkiler dikkate alındığında üretim kontrolü; işletmenin arz ve talep ilişkilerini birleştiren ve dengeleyen faaliyetler olarak tanımlanabilir.. İşletmelerde kontrol; işletmelerin planlama faaliyetleri değerleriyle, gerçekleşen faaliyet sonuçlarını karşılaştırarak, meydana gelen sapmaları ortaya çıkaran faaliyetler. Üretim Kontrolü; üretim planlamasıyla üretim akışına uygun olarak hazırlanan plan ve programların, yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen değerlerle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Üretim planlamasıyla sıralama ve programlama işlemlerinden sonra üretim kontrolü yapılmaktadır.