Toplantı Yönetimi

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı: Organizasyonlarda katılımcıların iletişim, karar alma ve zamanlarını verimli kullanmaları açısından büyük önem taşıya toplantıların verimli yönetimini sağlamak için katılımcıya gerekli bilgi beceri ve metod kazandırılması amaçlanmaktadır

Hedef Kitle: Orta-Üst düzey Yöneticiler ve yönetici adayları bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Toplantıların işletmelerdeki stratejik önemi,
 • Toplantıların amaçları ve türleri,
 • Toplantı süreci,
 • Toplantı öncesi,
 • Toplantı kararının alınması,
 • Gündemin belirlenmesi,
 • Katılımcıların seçimi,
 • Toplantı mekanı ve görsel araçların belirlenmesi,
 • Toplantı sırasında uyulması gereken kurallar,
 • Toplantı kurallarının belirlenmesi,
 • Toplantı yöneticisinin rol ve sorumlulukları,
 • Etkili toplantı yönetimi teknikleri,
 • Zor katılımcılarla baş etme teknikleri,
 • Toplantılarda olası senaryolar,
 • Katılımcıların rol ve sorumlulukları,
 • Toplantı sonrası,
 • Toplantı kararlarının takibi.