Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı: Stratejik yönetim ve stratejik planlamanın düşünce alt yapısı felsefesini ve stratejik planlama süreci adımlarının uygulamaya yönelik olarak açıklanmasıdır.

Hedef Kitle: Patronlar, Orta-Üst Düzey Yöneticiler ve çalışanları bu eğitime katılabilir

Eğitimin İçeriği:

Yönetim, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama

 • Stratejik Yönetim Yaklaşımları
 • Stratejik Yönetim Süreci
 • Stratejik Yönetim Araç arı
 • Stratejik Planlama Modelleri

Hazırlık Çalışmaları

 • Planlama
 • Çalışına ve Koordinasyon Ekibi

Araştırma ve Analiz Çalışmaları

 • Dış Çevre Ana izi
 • İç Çevre Analizi
 • Kurumun faaliyet al anları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş Analizi Eğitimi

Stratejik Plan Unsurlarının Tespiti

 • Misyon
 • Vizyon
 • İlkeler ve değerler
 • Amaçlar ve Hedefler
 • Eylem Planları
 • Faaliyet ve Projeler

İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü

 • Performans Hedefleri
 • Performans Göstergeleri
 • Performans Yönetimi