Stok Devir Hızı

Stok Devir Hızı

Stoklar yani ürünler, bir işletmenin en önemli aktif kalemlerinden birisidir. Bu nedenle stokların titizlikle takip edilmesi ve hareketi yavaşlayan stok kalemlerinin satışa dönüşebilmesi için zamanında pazarlama kampanyaları gibi müdahaleler yapılması son derece önemlidir.

Stok devir hızı, satılan malların maliyetinin dönem başı stoklar ile dönem sonu stokların ortalamasına bölünmesiyle bulunur. Hesaplama sonucunda çıkan katsayı mağazanın ilgili dönemde stoklarını kaç kere yenilediğini, bir başka ifadeyle firma stoklarının hangi hızda üretim sürecinden geçerek satıldığını gösterir.

Stoklar da bir işletmenin varlığıdır, bu durumda stok devir hızı da şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığının göstergesidir. Ayrıca hem maliyetler hem de müşteri talebini karşılayabilmek açısından çok önemlidir.