Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı: Sosyal Medya hesapları üzerinden yapılacak satış/pazarlama faaliyetleri ve bu konuda sağlanacak etkinliklerin firma rakamları üzerindeki olası pozitif etkileri hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle: Firma reklam pazarlama ve IT departmanı çalışanları katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

  • Big Data
  • Hissettirmeden Satma
  • Değer Katma
  • Sosyal Medya Kullanma Sanatı
  • Sosyal Medya’nın En İşleri
  • Hashtag Kullanımı