Personel Devir Hızı

Personel Devir Hızı

Günümüzde çalışan memnuniyet düzeyini birincil düzeyde gösteren ve turnover olarak da adlandırılmakta olan personel devir hızı, yüksekliği halinde kurum aidiyetini azaltan ve diğer kurum çalışanları üzerinde de olumsuz etkiler yaratan bir ölçüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde şirketler, personel devir hızını azaltıcı ve çalışan bağlılığını artırıcı yönetim modellerini tercih etmekte ve sürdürülebilir başarının ancak böyle yakalanabileceğini bilmektedir.