Pazar Payı

Pazar Payı

Sağlanan başarının en net göstergelerinden birisi de pazardan alınan payın ölçülmesidir. Normalde pazar payının ölçülmesi, belli bir anda pazardaki firmanın yerinin ve konumunun belirlenmesi gibi algılanmakla beraber; pazar payı ölçümünde trend analizinin yapılması ve trenddeki değişimlerin dikkate alınması daha başarılı sonuçlar verecektir.