Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Bir şirket için “Organizasyon Şeması” olmazsa olmazı ve aynı zamanda da şirket işleyişinin en makro düzeydeki gösterimini ifade etmektedir. Organizasyon Şeması’nda aynı zamanda şirketin işleyişi yanında şirketteki olası asimetrik yapılanmalar vb. de ortaya çıkabilmekte ve şirket haritası en net haliyle gözlenebilmektedir.