Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti, günümüzde müşteri tutundurmanın en önemli aşamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşterinin memnuniyeti diğer potansiyel müşterileri de olumlu olarak etkilemekte ve aslında ürün ya da hizmetin piyasada yayılması adına en cazip strateji olarak dikkat çekmektedir. Memnuniyet düzeyinin ölçümlenmesi özel önem arz etmekte ve müşteri memnuniyetine yönelik temasların dozajı, sıklığı ve kalitesi oldukça özen gerektirmekte ve elde edilecek sonuçların konsolidasyonu ve alınacak aksiyonlar da bir o kadar ön plana çıkmaktadır. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), tamamen bu sebeple ortaya çıkmış ve bir yazılım sistemi tarafından desteklenen sistem altyapısı olarak düşünülebilir.