Mali Oranlar

Mali Oranlar

Finansal konular arasında mali oranlar özel bir yer tutmakta ve bu oranlar sayesinde firmanın bilanço, gelir-gider tablosu, fon akım tablosu vb. gibi bazı gösterge tablolarındaki bir takım düzeltmeler ile firmaların daha sıhhatli ve daha iyi yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Finansal oranlar sektörden sektöre farklılıklar gösterebilmekte olup, bu aşamada sektör ortalamalarından sapmalar özellikle iyi izlenmelidir.