Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Müşterinin beklentilerine uyan ürünlerin tedarikçilerden veya ürünün üretildiği üretim lokasyonlarından, depolara, dağıtım merkezlerine buralardan da son kullanıcıya ulaştırılması için parekendeci ya da mağazalardaki her türlü adımın yönetilmesidir.

Üretilen mal veya hizmet daima müşteriye doğru döngüsel bir yol izlemektedir ve lojistik yönetimi ile bu mal ve hizmetlerin,

doğru ürün, doğru zaman, doğru koşullar, doğru miktar, doğru lokasyonda, doğru müşteriye, doğru fiyatla yani lojistiğin 7 doğrusunu da sağlayarak ulaştırılmasını sağlamaktadır. Lojistik yönetimi operasyonlar noktasında farklı birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak iç tedarikçi ve iç müşteri hareketlerinin sağlıklı biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır.