Likidite Pozisyonu

Likidite Pozisyonu

Özellikle kriz dönemlerinde daha da ön plana çıkan “likidite” kavramı, firmanın tüm değerlerinden kolay paraya çevrilebilir olanlarının ve her şeyden önemlisi de “nakit pozisyonu”nun bir ifadesidir. Likidite konusunda özellikle geçmiş tarihlerde yaşanan finansal krizlerden dersler çıkarılması ve etkin finansal kriz yönetiminin bir anlamda etkin likit yönetimi olarak da değerlendirilmesinin yanlış olmayacağı bilinmektedir.