Kurumsal Gelişim Kocluğu

Kurumsal Gelişim Koçluğu

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı, şirketlerin büyüme, karlılık, insan yönetimi, rekabet, uyum ve süreklilik performanslarını arttırmak amacıyla problemlerin ve kök nedenlerin belirlenmesi ve çözümüne yönelik iyileştirme çalışmaları bütünüdür. Kurumsal gelişim başlığı altında organizasyonel gelişim (yapı ve insan kaynağı yönetimi) ve süreç yönetimine yönelik iki ana başlıkta hizmetler sunmaktayız.