İş Akışları – Süreç Yönetimi

İş Akışları-Süreç Yönetimi

Şirket için süreç haritasının çıkarılması ve böylelikle iş akışlarının açık bir şekilde belirlenerek şirket faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. İş akışlarının doğru dizayn edilmesini, şirketteki verimliliği arttıran ve şirketin işleyişini mükemmelliğe kadar götüren bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Böylelikle şirket içinde aksamaya sebebiyet veren ya da şirket başarısını aşağıya çeken birimler analiz edilerek, bu birimler üzerinde gerekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunulması sağlanabilmektedir.