Fizibilite Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı, bir projenin hayata geçirilmeden önce firma şartlarının bu projenin gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığını belirlemekte kullanılan bir çalışmadır. Aynı zamanda fizibilite, ön yapılabilirlik raporu olarak da düşünülebilir. Hemen her proje için yapılması gereken bu çalışma, özellikle yüksek bütçeli projeler hayata geçirilmeden önce işin profesyonelleri tarafından yapılmalıdır. Sektörden sektöre ve fikirden fikre değişmekle birlikte, Aksiyon İş Koçluğu olarak fizibilite çalışmasını (5) adımda gerçekleştiriyoruz:

Ekonomik Değerlendirme: Sektördeki rekabet, dağıtım kanalları, pazarlama planı gibi konuları ele alıyoruz.

Teknik Değerlendirme: Kuruluş yeri, hammadde temini, makine ve ekipman, üretim planlaması gibi konuları inceliyoruz.

Finansal Değerlendirme: Yatırımın toplam tutarı ve süresi, maliyetler, karlılık oranları, yatırımın net bugünkü değeri, ayrıntılı tahmini gelir tablosu gibi önemli konuları detaylandırıyoruz.

Yasal Araştırma: Olası yatırım teşvikleri, SGK teşvikleri, vergi indirimlerine konu olabilecek muafiyetleri araştırıyoruz.

Örgütsel Değerlendirme: İnsan kaynakları planlaması, yatırıma ilişkin genel akış şemaları gibi konular üzerinde çalışıyoruz.

Sonuç olarak da, yatırıma ilişkin iç verimlilik oranını hesaplayarak projenin ne kadar değer katacağını hesaplıyor ve yatırım yapıp-yapmama kararını ortaya koyuyoruz.