Etkili Iletisim

Etkili İletişim Eğitimi

Eğitimin Amacı: Katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz. iletişim eğitimi kapsamında iletişimin gerekli olduğu alanların analizi ve bunların uygulamaları da vaka çalışmaları şeklinde öğretilecek, ayrıca bireysel çalışmalar ile iletişimin etkisi ölçülecektir. İletişimin etkisini ölçebilecek vaka, test ve analizler ile etkili iletişim teknikleri eğitimi kalıcı değer yaratması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle: Şirket patronları ve tüm satış ekibi bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • İletişim Çeşitleri
 • İletişimin Unsurlarına Göre Sınıflandırılması
 • Toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişimin önemi
 • Kişi içi iletişim
 • Kişiler arası iletişim
 • Grup iletişimi
 • Örgütsel iletişim
 • Empatik İletişim Nedir?
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • Kaliteli iletişim kavramına bakışı
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Kazan-Kazan İlkesi
 • Yanlış Dinleme
 • Etkin Dinleme
 • Soru Sorma İlkeleri
 • Eleştiride Sandviç Metodu
 • Duygusal Kredi Hesabı
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim
 • Davranışsal iletişim
 • Karşılama ve uğurlama teknikleri
 • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim

 Kurumsal Davranışta İletişim ve Motivasyon

 • Motivasyon nedir?
 • İnsanları motive eden etkenler
 • Yönetimde Motivasyon
 • Kurum kuralları ile hareket edebilme
 • Kuruluşun iletişiminde kurum kültürünün önemi
 • Motivasyon bozabilen takım ilişkileri
 • Takımlarda motivasyon İletişimin motivasyona etkisi
 • Motivasyon Engelleri
 • Motivasyon Teorileri
 • Güncel Motivasyon Teknikleri 

Çatışma Yönetimi

 • Çatışma yönetimi nedir?
 • Çatışmayı oluşturan faktörler
 • Farklı kişilikler için iletişim
 • İşyerinde çatışma çeşitleri
 • İşverenin veya yöneticinin rolü
 • Çatışma çözme yöntemleri
 • Takım çalışmaları
 • Ortak bir nokta bulmak
 • Kazan-kazan prensibi
 • Çatışma yönetimi stratejileri
 • Davranış değiştirme
 • Örnek uygulamalar 

Stres Yönetimi

 • Stresle Başa Çıkmada Kullanılan Yöntemler
 • Problem odaklı başa çıkma yöntemi
 • Duygu odaklı başa çıkma yöntemi
 • Aktif başa çıkma
 • Planlama
 • Sosyal destek arama
 • Sorun üzerinde odaklanma
 • Problem Odaklı Başa Çıkma Yöntemleri

Telefonla İletişim

 • Ses tonu, beden dili
 • Duymak ile dinlemenin farkı
 • Ses tonu, beden dili
 • Duymak ile dinlemenin farkı
 • Telefonda insanları etkileyen unsurlar
 • Aradığımız zaman arandığımız zaman davranışları

Yazılı İletişim

 • Başarılı Yazışma Kuralları
 • Genel iletişim kurallarının yazı dilindeki karşılıkları
 • Yazışma hedefinin doğru belirlenmesi
 • E posta kanalı ile iletişimde iletişim kazaları
 • Hedeften sapmaya yol açabilecek risklerin yönetimi
 • Yazılı iletişimde karşı tarafın algısını yönetmek
 • Mesaj kirliliğini önleyici kurallar
 • Sık yapılan yazışma hataları
 • Anlam ve üslup hataları
 • İmla hataları
 • Yazışma Örnekleri
 • Başarılı örnekler
 • Başarısız örnekler