Alacak Borc Yonetimi

Alacak Yönetimi : Vadeli satışlardan doğan alacakların zamanında, etkin ve planlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için alınan aksiyonlar bütününe alacak yönetimi denir. İşletmelerin alacaklarının toplam varlıklar içindeki payı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle alacaklara yapılacak yatırımın ve alacakların yönetiminin önemi de sürekli artmaktadır. Vadeli satışların uygulandığı her sektörde, alacak yönetimi için işgücü, zaman ve benzeri kaynakların harcanması kaçınılmazdır.


Borç Yönetimi :

Projekte edilen pasif yapısına göre ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının karşılanması hususunda mevcut ve yeni kreditörlerle kredilerin vadelerinin uzatılması, yenilenmesi, ilave kredi alınması, faiz oranının indirilmesi, kredilerin borçlu ya da üçüncü kişilere ait varlıklar karşılığında kısmen ya da tamamen tasfiye edilmesi gibi konularda protokoller yapılması için müzakerelere destek verilmektedir.