Fiyat Yapısı

Fiyat Yapısı

Üretilecek mal ya da hizmetin fiyatlandırılması konusunda özel bir çalışma yapılması ve zaman zaman alım ölçeğine bağlı ve zaman zaman da alıcı yapısına göre kademelendirilecek bir fiyat yelpazesi başarıya götürebilmektedir. Piyasada yaratılacak ilk etkinin önemi çok iyi kavranmalı ve fiyat/performans karşılaştırmasında tatmin edici bir fiyatlama seviyesi hedeflenmelidir.