Girisim Kocluğu

Girişim Koçluğu

Girişimcilik Ekosistemi içerisinde yer alan ve özellikle start-up düzeyinde olan firmaların, iş fikirlerini geliştirdikten sonra özellikle “ticarileşme” konusunda çok zorlandıklarını gözlemlemekteyiz. İşte bu aşamada “ölüm vadisi”ne düşmemeleri için start-up’lara pazarlamaya yönelik bir iş planı hazırlanmalarına ve “projeye olan aşk”larını “fatura kesme”ye dönüştürüyoruz!