Başlangıç Finans Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Eğitimin Amacı: Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen orta ve üst düzey yöneticiler katılmalıdır.

Hedef Kitle: Patronlar, Orta-Üst Düzey Yöneticiler ve çalışanları bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Genel ekonomik değerlendirmeler
 • Reel Nominal faiz
 • Serbest Piyasa Ekonomisi – Kapitalizm
 • Enflasyon- Deflasyon
 • Devlet- Banka ilişkisi
 • Cari işlemler dengesi-Dış ticaret dengesi
 • Devalüasyon
 • Sabit kur / değişken kur
 • Likidite
 • Makroekonomi – mikroekonomi
 • Güncel ekonomik ve finansal terimler
 • Finans kavramı
 • Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
 • Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
 • Muhasebenin gelişimi – Muhasebenin bölümleri
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Varlıklar
 • Borçlar
 • Özsermaye
 • Gelir Tablosu
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
 • Gelir Tablosu
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Bilanço
 • Finansın fonksiyonları
 • Finansal analiz
 • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü
 • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
 • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
 • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
 • Oran (Rasyo) analizi
 • Karlılık
 • Likidite
 • Varlık kullanımı etkinliği oranları
 • Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
 • Pazar değeri ve oranları
 • Finansal Planlama ve Denetim
 • Bütçe ve Bütçe yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard
 • Fonların Sağlanması
 • Fonların Yatırımı
 • Enflasyonun finansal kararlara etkisi